Ostatnio dodane:
.Zakończenie roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Białej informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się o 22 czerwca o godzinie 9.20 Zapraszamy!...

Czytaj więcej...

21 czerwca- dzień wolny od zajęć szkolnych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Białej przypomina, że 21 czerwca, czyli najbliższy czwartek, jest dniem wolnym od zajęć szkolnych. Jednocześnie informujemy uczniów i ich rodziców, że szkolny Dzień Dziecka świętować będziemy 20 czerwca (środa) od godz.9.00-13.00 Zapraszamy serdecznie...

Czytaj więcej...

.W Zagrodzie Ekologicznej

W Zagrodzie Ekologicznej " Zielony Poligon".

W słoneczny czerwcowy dzień uczniowie klas I – III wybrali się do zagrody ekologicznej „Zielony Poligon”. Pobyt w niej dostarczył wszystkim wielu wrażeń. Były zabawy, kontakt ze zwierzętami, ale i prawdziwa nauka. Wszystkim udało się zmontować „warzywną baterię” z ziemniaków oraz samonawadniającą doniczkę. Wielką atrakcją było samodzielne wykonanie...

Czytaj więcej...

.XII edycja projektu TRZYMAJ FORMĘ.

XII edycja projektu TRZYMAJ FORMĘ

  Dnia 30 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Białej odbyło się podsumowanie XII edycji Ogólnopolskiego Projektu TRZYMAJ FORMĘ Grupy uczniów z poszczególnych klas pod okiem koordynatora projektu p. Bożeny Niewęgłowskiej oraz p. Barbary Petruk, prezentowały przygotowane przez siebie zadania . Uczniowie promowali zdrowie i zdrowy tryb...

Czytaj więcej...

.Bajka o wilku i 7 koźlątkach.

Bajka o wilku i 7 koźlątkach

  W dniu 29 maja pierwszoklasiści przedstawili uczniom z klas młodszych krótką scenkę w oparciu o „Bajkę o wilku i siedmiu koźlątkach”. Przesłaniem przedstawienia było bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi. Zabawna forma występu na pewno zapadnie dzieciom w pamięci i wpłynie na wybór właściwych postaw, gwarantujących...

Czytaj więcej...

Strona główna

Sebastian Mazur zwycięzcą Konkursu Krasomówczego!

Drukuj PDF

Wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej odbyły się 9. października w Izbie Pamięci Karola Lipińskiego w Radzyniu. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik konkursu przygotował 5-minutowe wystąpienie, w którym prezentował zabytki, historię, walory przyrodnicze swego regionu, ciekawych ludzi z nim związanych. Następnie uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zmierzyli się w spontanicznym zaprezentowaniu wylosowanego tematu. Występy oceniało 7-osobowe jury pod przewodnictwem Teresy Ostasiewicz – nauczycielki języka polskiego w I LO w Radzyniu.
W kategorii szkół podstawowych najlepszy okazał się uczeń klasy V ZS w Białej Sebastian Mazur reprezentujacy miejscowe Koło Regionalne, przygotowany przez Irenę Pawlinę-Ochnio. Także bardzo dobrze zaprezentowały się uczennice naszej szkoły Natalia Gręzak z kl. V i Natalia Paszkowska z kl. IIa.
Sebastian będzie reprezentować województwo lubelskie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i Młodzieży Gimnazjalnej, który odbędzie się w Legnicy w dniach 22-25 listopada.
W tym roku konkurs odbył się w szczególnym miejscu: w Izbie Pamięci Karola Lipińskiego. Gospodarz Izby Zygmunt Pietrzak, który również zasiadał w jury konkursu, przyjął gości niezwykle serdcznie, opowiedział o wielkim wirtuozie roden z Radzynia. Młodzież i opiekunowie mogli obejrzeć film “Zapomniany wirtuoz”.
Laureatom konkursu nagrody wręczył Jóżef Korulczyk, prezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

XII Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich

Drukuj PDF

14 września 2012 roku uczniowie klas II-VI SP oraz Ia i IIa Gimnazjum wraz z wychowawcami wzięli udział w inauguracji XII Rajdu  Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa.  Uroczystość  odbyła się w lesie koło wsi Sitno, gdzie 5 lipca 1940 roku Niemcy rozstrzelali 15 harcerzy i ich komendanta – harcmistrza Michała Lisowskiego.
Zebranych przy pamiątkowej mogile uczestników rajdu, przedstawicieli szkół  i mieszkańców naszej gminy   powitał przedstawiciel PTTK w Radzyniu-Pan Bogdan Fijałek. Następnie ksiądz Marek Buch z parafii MBNP celebrował polową mszę świętą, w której przypomniał m.in. najważniejsze fakty z życia nauczyciela, harcerza, propagatora turystyki i wielkiego patrioty, jakim był Michał Lisowski.
Patriotyzm okresu wojny i okupacji oraz współczesnej młodzieży był także treścią listu skierowanego do zebranych przez Posła na Sejm RP –Pana Jerzego Rębka oraz przemówienia, obecnego na spotkaniu Wójta Gminy Radzyń Podlaski,  Pana Wiesława Mazurka.
Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy symbolicznej mogile pomordowanych.

Konkurs "Ja i moje środowisko"

Drukuj PDF

REGULAMIN

VI  Szkolnego  Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego

„Ja i moje środowisko”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.    Konkurs  przyrodniczo - ekologiczny „Ja i moje środowisko” skierowany jest do uczniów  klas I-III Zespołu Szkół – Gimnazjum w Białej.
2.    Pomysłodawcami oraz  organizatorami   konkursu są nauczyciele biologii i geografii  Zespołu Szkół w Białej.

§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest :
-    propagowanie oraz popularyzacja zachowań i postaw proekologicznych wśród    młodzieży gimnazjalnej.
-    kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego,
-    zwrócenie uwagi na aktualną problematykę ekologiczną i stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, Polski, Europy i świata.

§ 3. Zakres tematyczny
Zakres tematyczny  obejmuje treści związane z historią ekologii na świecie, w Polsce oraz Unii Europejskiej. Ponadto zawarte  w nim będą zagadnienia ekologiczne zapisane w  podstawie programowej kształcenia ogólnego z biologii i geografii w gimnazjum.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie
1.    Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III  gimnazjum.
2.    Konkurs składa się z jednego etapu, którym będzie pisemne rozwiązanie testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. 
3.    Finał szkolny odbędzie się w dniu 25 listopada  2011 r. o godz. 9 55 w sali Nr 10 lub 11.
4.    Uczniowie , którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni zgłosić się do p. B. Niewęgłowskiej lub  A. Prokopiuka  do dnia 22 listopada 2011 r. w celu zapisania się na listę uczestników.

§ 5. Literatura
Podręczniki do nauki biologii i geografii w gimnazjum, słowniki: biologiczny,  geograficzny, ekologiczny, atlasy, encyklopedie wiedzy biologicznej i geograficznej, ekologicznej. Wydawnictwa i czasopisma ekologiczne. Internet.

§ 6. Skład Komisji Konkursowej
1.    Prace uczniów oceniane będą przez Komisję Konkursową.
2.    W skład Komisji Konkursowej  wejdą:
-    dyrektor lub wicedyrektor ZS w Białej jako jej przewodniczący,
-    nauczyciele , pomysłodawcy konkursu .
3.    Z pracy Komisji sporządzony zostanie protokół.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku gdy zaistnieje konieczność wyłonienia zwycięzców Konkursu.

§ 7. Nagrody
1.     Organizatorzy Konkursu przewidują przyznanie nagród książkowych dla 3 uczniów i  dyplomów dla 5 uczniów , którzy wykażą  się największą wiedzą ekologiczną .


Organizatorzy:
Bożena Niewęgłowska  i  Andrzej Prokopiuk

Początek nowego roku szkolnego

Drukuj PDF

Urtoczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013

rozpocznie się 3 września 2012 roku o godzinie 1000.

Autobusy dowożące dzieci i młodzież do szkoły wyjadą z bazy PKS o godz 915.

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych uczniów Zespołu Szkół w Białej.

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 2011

Drukuj PDF

Dnia 6 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Białej odbyły się obchody Święta pieczonego ziemniaka. Osobami odpowiedzialnymi za oprawę i organizację uroczystości byli p. Wioletta Korycińska i p. Ireneusz Mroczek. W imprezie, która przebiegała na boisku szkolnym, uczestniczyli uczniowie klas 0 -VI SP wraz ze swoimi wychowawcami.
Piękna pogoda skutecznie zachęciła wszystkich do aktywnego udziału we wspólnej zabawie. Uczniowie zgromadzeni na boisku zostali przywitani przez p. Mroczka oraz zapoznani z programem imprezy. Na początek odbyło się pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku. Każdy mógł posilić się i nabrać energii  potrzebnej w trakcie sportowego wysiłku. Zaplanowano wiele ciekawych konkurencji, których głównym atrybutem był ziemniak.
W celu wyrównania szans, dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: 0-III i IV-VI,
i w tych kategoriach rozegrała się rywalizacja. Wiele emocji i wrażeń dostarczył zarówno bieg sztafetowy z ziemniakiem, rzuty do celu, jak i tzw. sadzenie ziemniaków. Wszystkie konkurencje wymagały od zawodników zgodnego współdziałania, szczerego zaangażowania, a od publiczności gorącego dopingu. Żadnego z tych elementów nie zabrakło, dlatego dzieci bawiły się doskonale, a najdrobniejszy wysiłek był doceniony gromkimi brawami i okrzykami.
Ostatnim punktem imprezy była konsumpcja pieczonych ziemniaków, które w trakcie zmagań sportowych piekły się w popiele. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, ponieważ Święto Pieczonego Ziemniaka wyjątkowo się udało. Rodzice, którzy odbierali swe pociechy ze szkoły nie gniewali się nawet na umorusane buzie i ubrania, ponieważ uśmiechy dzieci rekompenso-wały ewentualne szkody.

Powrót do góry

Stopka

Zsbiala.org | Strona administrowana przez Grzegorza Karpińskiego

Publikowanie zamieszczonych materiałów bez podania źródła zabronione.

Zespół Szkół w Białej | Biała 30 | 21-300 Radzyń Podlaski

Tel/fax 83 352 83 29

Copyright © 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Zespół Szkół w Białej.