Ostatnio dodane:

Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny

REGULAMIN
IV Szkolnego  Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego
„Ja i moje środowisko”


§ 1. Postanowienia ogólne
Konkurs  przyrodniczo - ekologiczny „Ja i moje środowisko” skierowany jest do uczniów
klas I-II Zespołu Szkół – Gimnazjum w Białej.
Pomysłodawcami   konkursu i twórcami pytań są nauczyciele biologii i geografii  Zespołu Szkół
w Białej.

§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest:
propagowanie oraz popularyzacja zachowań i postaw proekologicznych wśród    młodzieży gimnazjalnej.
kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego,
zwrócenie uwagi na aktualną problematykę ekologiczną i stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.

§ 3. Zakres tematyczny
Zakres tematyczny pytań  obejmuje treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z biologii i geografii w gimnazjum oraz ścieżek edukacyjnych: ekologicznej i prozdrowotnej.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum.
Konkurs składa się z jednego etapu.
Finał szkolny odbędzie się w dniu 22 grudnia  2009 r. o godz. 1100 w sali Nr 10.
Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni zgłosić się do
p. B. Niewęgłowskiej lub  A. Prokopiuka do dnia 14 grudnia 2009 r. w celu zapisania się na listę uczestników.

§ 5. Literatura
Podręczniki do nauki biologii i geografii w gimnazjum, słowniki: biologiczny i geograficzny, encyklopedie wiedzy biologicznej i geograficznej, atlas geograficzny. Wydawnictwa i czasopisma ekologiczne.


§ 6. Skład Komisji Konkursowej
Prace uczniów oceniane będą przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową.
W skład Komisji Konkursowej  wejdą:
dyrektor lub wicedyrektor ZS w Białej jako jej przewodniczący,
nauczyciele , pomysłodawcy konkursu .
Z pracy Komisji sporządzony zostanie protokół.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku gdy zaistnieje konieczność wyłonienia zwycięzców Konkursu.

§ 7. Nagrody
Organizatorzy Konkursu przewidują przyznanie  dyplomów dla 3 uczniów , którzy uzyskają najwyższe wyniki.

Organizatorzy:
Bożena Niewęgłowska
Andrzej Prokopiuk

Drukuj PDF

Powrót do góry

Stopka

Zsbiala.org | Strona administrowana przez Grzegorza Karpińskiego

Publikowanie zamieszczonych materiałów bez podania źródła zabronione.

Zespół Szkół w Białej | Biała 30 | 21-300 Radzyń Podlaski

Tel/fax 83 352 83 29

Copyright © 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Zespół Szkół w Białej.