Ostatnio dodane:

Turniej Językowy "Poprawna polszczyzna na co dzień"


Dnia 18 maja 2016 roku w ZS Gimnazjum w Białej odbył się Miejsko – Gminny Turniej Wiedzy o Języku pod hasłem Poprawna polszczyzna na co dzień. Patronat honorowy nad imprezą objęli Pan Wiesław Mazurek – Wójt Gminy Radzyń Podlaski i Pan Jerzy Rębek – Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Pan Andrzej Prokopiuk – Dyrektor Zespołu Szkół w Białej.

Celem turnieju było m. in. popularyzowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych oraz upowszechnianie zwyczaju poprawnego mówienia, a także integrowanie się młodzieży.

Wzięli w nim udział gimnazjaliści z terenu Miasta i Gminy Radzyń Podlaski, wyłonieni  uprzednio w eliminacjach szkolnych.

Turniej przebiegał dwuetapowo. W pierwszej części uczniowie indywidualnie rozwiązywali test, natomiast w drugiej pracowali w czteroosobowych zespołach, reprezentując swoje szkoły, i rozwiązywali wspólnie zadania o zróżnicowanym stopniu trudności z zakresu fleksji, składni, słowotwórstwa i frazeologii.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Bożena Łobińska – nauczycielka w Zespole Szkół w Zabielu i Pani Jolanta Palica – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej na bieżąco sprawdzały i punktowo oceniały poszczególne konkurencje.


Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

 

W kategorii indywidualnej

I miejsce – Anna Czerwińska Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim

II miejsce – Weronika Dadun  Gimnazjum im. Żołnierzy Wyklętych w Białej

III miejsce – Weronika Cybulak  Gimnazjum Im. Żołnierzy Wyklętych w Białej

 

W kategorii zespołowej

I miejsce – Gimnazjum im. Żołnierzy Wyklętych w Białej

II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim

III miejsce – Gimnajum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim

IV miejsce – Gimnazjum w Białce

 

Za odniesione sukcesy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz puchary, które wręczyli im Zastępca Burmistrza – Pan Tomasz Stephan i Wójt Gminy – Pan Wiesław Mazurek. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie drużyn i członkowie komisji konkursowej podziękowania.

Organizatorki turnieju: Małgorzata Czech, Elżbieta Jurkowska, Jolanta Grochowska i Jolanta Paszkowska składają serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi i Panu Burmistrzowi za ufundowanie nagród.

Jolanta Grochowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj PDF

Powrót do góry

Stopka

Zsbiala.org | Strona administrowana przez Grzegorza Karpińskiego

Publikowanie zamieszczonych materiałów bez podania źródła zabronione.

Zespół Szkół w Białej | Biała 30 | 21-300 Radzyń Podlaski

Tel/fax 83 352 83 29

Copyright © 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Zespół Szkół w Białej.