Ostatnio dodane:

Aktualności

Święto Niepodległości - akademia

Drukuj PDF

Uczniowie klas V-VII pod opieką p. Mirosławy Knapińskiej, p. Elżbiety Jurkowskiej i p. Julity Łuba-Kopacz zaprezentowali montaż słowno- muzyczny poświęcony historii odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości. Program artystyczny urozmaicony został również prezentacjami multimedialnymi i aminacją historyczną wprowadzającą młodsze dzieci w świat polskiej historii.

Cała szkoła do hymnu -2019

Drukuj PDF

Przygotowując się do obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przrz Polskę w piątek o godz.11.11 został odśpiewany uroczyście Mazurek Dąbrowskiego. Uczestniczyli w tym uczniowie naszej szkoły oraz wszyscy goście biorący udział w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej "Nie rzucim ziemi...".

Dodatkowy dzień wolny

Drukuj PDF

Informujemy, że 31 października 2019 roku (najbliższy czwartek) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Dziękujemy Wam Nauczyciele...

Drukuj PDF

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny czas podziękowań za trud i pracę wszystkich pracowników oświaty, dlatego 14 października cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej akademii. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego wraz z Dyrektorem Szkoły przywitali przybyłych gości oraz uczniów wraz z rodzicami. Wsród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek, Inspektor ds. oświaty Pani Halina Rogowska oraz Przewodnicz ąca Rady Rodziców Pani Agnieszka Jagielska.

Uczniowie zaprezentowali wesołą część artystyczną wypełnioną serdecznymi życzeniami pod adresem wszystkich pracowników szkoły, scenkami z życia szkolnego wzbogaconego piosenkami. Na zakończenie uczniowie śpiewając "Sto lat" wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty oraz okolicznościowe dyplomy. Następnie głos zabrał Pan Wójt, który złożył wszystkim życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej a Paniom Mirosławie Knapińskiej i  Beacie Spozowskiej wręczył Nagrody Wójta.

Pan Dyrektor wyróżnił i docenił pracę wielu nauczycieli wręczając im Nagrody Dyrektora Szkoły. Wszystkim pracownikom oświaty gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.

Żbliża się kolejny Konkurs Pieśni Patriotycznej- oto regulamin

Drukuj PDF

 

Biała, 14.10.2019r.

ZAPROSZENIE

 

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Białej serdecznie zaprasza

wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Radzyń Podlaski do wzięcia

udziału w VIII Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi ...”,

który odbędzie się 08. listopada 2019r.

Impreza rozpocznie się o godzinie 9.00 w hali Szkoły Podstawowej w Białej.

 

Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem Wójta Gminy

Radzyń Podlaski Pana Wiesława Mazurka.

 

Przebieg imprezy:

 1. Powitanie – 9.00

 2. Prezentacje konkursowe – 9.10

  • przedszkola i oddziały przedszkolne

  • Klasy I-III szkoły podstawowej

  • Soliści bez podziału na grupy wiekowe

  • Klasy IV – VI szkoły podstawowej

  • Klasy VII-VIII szkoły podstawowej

 3. Poczęstunek

 4. Rozstrzygnięcie konkursu w poszczególnych kategoriach

 5. Wręczenie nagród

 6. Zakończenie

 

Organizatorzy:


Jolanta Paszkowska

Małgorzata Czech

Anna Piekarska

Julita Łuba - Kopacz

Elżbieta Jurkowska

 

 

Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej szkoły:

zsbiala.org w Katalogu plików/ konkursy

REGULAMIN KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

NIE RZUCIM ZIEMI ...”

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Białej przy współpracy

Rady Rodziców. Impreza odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski

Pana Wiesława Mazurka. Konkurs jest skierowany do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

oraz uczniów szkół podstawowych.

 

 1. CELE KONKURSU:

  • zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,

  • przywrócenie zbiorowej pamięci, zapomnianych polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,

  • podniesienie świadomości narodowej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży pieśniami patriotycznymi,

  • podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku,

  • uaktywnienie placówek oświatowych w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród dzieci i młodzieży poprzez  uczestnictwo w konkursie,

  • edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej,

  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności oraz dorobku artystycznego,

  • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.

 2. UCZESTNICY:

 • Uczestnicy prezentują wybrany utwór w zespołach (2 – 8 osobowych)

 • Uczestnicy startują w następujących grupach wiekowych:

  1. przedszkole i oddział przedszkolny (jeden utwór)

  2. klasy I-III szkoły podstawowej (jeden utwór)

  3. klasy IV-VI szkoły podstawowej (jeden utwór)

  4. klasy VII-VIII (jeden utwór)

  5. Oddzielną kategorię tworzą wszyscy soliści (bez względu na wiek).

 

 1. TERMINY:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora Karty Zgłoszenia,

zgód na rozpowszechnianie wizerunku podpisanych przez rodziców lub

opiekunów i nauczycieli -instruktorów oraz nagrania akompaniamentu na

nośniku informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30. października 2019 roku.

 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 • Każdy zespół /i/ lub solista prezentuje jeden utwór (pieśni patriotyczne, powstańcze, partyzanckie, wojenne).

 • Szkołę lub placówkę może reprezentować tylko jeden zespół /i/ lub solista w każdej kategorii.

 • Prezentacja utworów tylko w języku polskim oraz z podkładem muzycznym lub a’cappella.

 • Podkładem muzycznym może być akompaniament instrumentu lub nagranie (bez wokalu).

 • Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników ustali organizator.

 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.

 • Oceny prezentacji dokonuje bezstronne jury.

 • Decyzja jury jest ostateczna.

 

V. KRYTERIA OCENY:

  • Dobór repertuaru i poziom trudności wykonywanych utworów,

  • Znajomość tekstu i melodii oraz interpretacja utworów,

  • Postawa i ogólne wrażenie artystyczne,

  • Muzykalność i walory głosowe wykonawców.

 

VI. NAGRODY:

 • Nagrody stanowić będą dla:

 • zespołów – puchary i pamiątkowe dyplomy

 • solistów – nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

 

  • W trakcie trwania konkursu przewidziano poczęstunek.

  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań, wizerunku wykonawców

   i opiekunów w prasie lokalnej i na stronie internetowej.

  • Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej organizatora zsbiala.org

  • Telefon kontaktowy 83 352 83 29.

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry

Stopka

Zsbiala.org | Strona administrowana przez Grzegorza Karpińskiego

Publikowanie zamieszczonych materiałów bez podania źródła zabronione.

Zespół Szkół w Białej | Biała 30 | 21-300 Radzyń Podlaski

Tel/fax 83 352 83 29

Copyright © 2020

Template by Joomla 2.5 Templates & Zespół Szkół w Białej.