Konkurs Pieśni Patriotycznej - regulamin

Poniedziałek, 08 Październik 2018 19:33 Wpisany przez Anna Piekarska

 

REGULAMIN KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

NIE RZUCIM ZIEMI ...”

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Białej przy współpracy                                                                                Rady Rodziców.

Impreza odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski Pana Wiesława Mazurka.

Konkurs jest skierowany do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów                                                                                                   szkół podstawowych.

 

 1. CELE KONKURSU:

  • zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,

  • przywrócenie zbiorowej pamięci, zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie                                                                 kulturowego dziedzictwa kraju,

  • podniesienie świadomości narodowej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży pieśniami patriotycznymi,

  • podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku,

  • uaktywnienie placówek oświatowych w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród dzieci i młodzieży                                               poprzez uczestnictwo w konkursie,

  • edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej                                                                           wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej,

  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności oraz dorobku                                                             artystycznego,

  • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.

 2. UCZESTNICY:

 

 

 1. TERMINY:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora

-Karty Zgłoszenia,

-zgód na rozpowszechnianie wizerunku podpisanych przez rodziców                                                                                                                              lub opiekunów i nauczycieli -instruktorów

- nagrania akompaniamentu na nośniku informacji

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29. października 2018 roku.

 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 

V. KRYTERIA OCENY:

  • Dobór repertuaru i poziom trudności wykonywanych utworów,

  • Znajomość tekstu i melodii oraz interpretacja utworów,

  • Postawa i ogólne wrażenie artystyczne,

  • Muzykalność i walory głosowe wykonawców.

 

VI. NAGRODY:

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

  • W trakcie trwania konkursu przewidziano poczęstunek.

  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań, wizerunku wykonawców

i opiekunów w prasie lokalnej i na stronie internetowej.

  • Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej organizatora zsbiala.org

  • Telefon kontaktowy 83 352 83 29.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj