Obchody Święta 3 Maja

Wtorek, 04 Maj 2010 14:52 Wpisany przez Administrator

"Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przewidzianym wyraźną wolą nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają."

Preambuła Konstytucji 3 maja.

 

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Białej, wspólnie z nauczycielami, uczcili 219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Reprezentacja szkoły uczestniczyła w uroczystej Mszy świętej w intencji Ojczyzny, a następnie złożyła kwiaty pod pomnikiem konstytucji. Kolejny już raz dowiedliśmy, że kultywaowanie ważnych rocznic i tradycji narodowych jest dla nas obowiazkiem i przyjemnością. Razem doceniamy wkład naszych przodków w dzieło rozwoju państwa polskiego. Jako Polacy jesteśmy dumni z ich dokonań, dlatego ważne jest, by wszyscy nasi rodacy wspólnie świętowali kolejną rocznicę uchwalenia pierwszej europejskiej ustawy zasadniczej.

Drukuj