Historia szkoły

Środa, 04 Maj 2011 17:37 Wpisany przez Sylwia Zając

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

HISTORIA SZKOŁY w pigułce

1962 – decyzja o budowie szkoły

1963 – rozpoczęcie budowy obiektu szkolnego

1964 – oddanie budynku do użytku szkolnego

1966 – szkoła z 7-klasowej przekształca się w 8-klasową

1975 – szkoła otrzymuje imię Romualda Traugutta

1976 – przekazanie szkole sztandaru, który ufundował Komitet Rodzicielski

1978-1984 – w szkole kształci się młodzież z Bedlna i Żabikowa

1991 – oddanie do użytku nowego skrzydła obiektu szkolnego

1995 – jubileusz 30-lecia szkoły w Białej

1999 – oddanie hali sportowej do użytku szkolnego

2002 – otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Białej

2007 – oddanie do użytku kompleksu boisk – boiska trawiastego i ze sztuczną nawierzchnią

2007 – utworzono Zespół Szkół w Białej, w skład którego weszła szkoła podstawowa i gimnazjum, funkcję dyrektora placówki pełni w latach 2007-2011 Pani Jolanta Odrzygóźdź

2012- nowym Dyrektorem Zepołu Szkół w Białej zostaje Pan Andrzej Prokopiuk, funkcję wicedyrektora pełni Pan Grzegorz Karpiński

2013- rozpoczyna się budowa nowego budynku przy ZS w BIałej, w której będzie mieściło się przedszkole i stołówka z kuchnią

1 marca 2014- uroczyste nadanie Gimnazjum w Białej im. Żołnierzy Wyklętych

4 czerwca 2014- otwarcie nowego budynku przy ZS w Białej, w którym mieszczą się: przedszkole, oddział przedszkolny, nowoczesna kuchnia i stołówka dla uczniów

14 czerwca 2014- poświęcenie i odsłonięcie muralu Żołnierzy Wyklętych przedstawiającego trzech patronów naszego gimnazjum


STARE DZIEJE

Najstarsze wspomnienia o warunkach nauczania bialskich dzieci i początkach dziejów Szkoły Podstawowej w Białej sięgają roku szkolnego 1919//20, w którym dzieci z terenu wsi Biała pobierały naukę w jednoklasowej Publicznej Szkole Powszechnej funkcjonującej we wsi Adamki. Mieściła się ona w budynku murowanym wynajętym w folwarku. Szkoła posiadała jedną izbę, w której znajdowało się 8 ławek. Nauczycielem uczącym wszystkie klasy była pani Maria Wołnowa.

Od września 1921 r. zaczęła funkcjonować już na terenie wsi Biała dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Mieściła się ona w dwóch izbach wynajętych od miejscowych gospodarzy – Pana Wiatra i Pana Pieśki. Obowiązki kierownika szkoły w tym okresie pełnił Pan Franciszek Zychowicz.

W latach 1932-39 funkcję kierownika szkoły pełnił Pan Jan Mańko. Organizacja szkolnictwa w Białej oparła się na zasadach reformy jędrzejewiczowskiej, na mocy której szkoła zaliczona została do grupy placówek stopnia pierwszego, gdzie nauka trwała 7 lat i realizowała program czterech klas.

Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia I w Białej funkcjonowała do momentu wybuchu II wojny światowej.

CZAS WOJNY

Po zakończeniu kampanii wrześniowej w listopadzie 1939 r. nauczanie rozpoczęto ponownie. Szkoła mieściła się w jednej niewielkiej izbie, w domu Państwa Piekarskich. Nauczycielami, którzy podjęli się nauczać dzieci i młodzież z terenu Białej byli: Monika i Antoni Prejznerowie.

W latach 1939-41 naukę w szkole pobierało około 30 uczniów w wieku od 8 do 14 lat. Szkoła nie posiadała własnej bazy lokalowej, a jej funkcjonowanie zawdzięczać należy miejscowej ludności, która przyjmowała nauczyciela i dzieci do własnych mieszkań.

Zimą 1941 r. Powszechna Szkoła Publiczna w Białej przestała funkcjonować. Nauczanie wznowiono po wyzwoleniu, dopiero od września 1945 r. Wynajęto tymczasowo 2 lokale położone w odległości 500 m jeden od drugiego. Pierwszy mieścił się u Pana Stanisława Burdaszki, drugi lokal wynajęto u Państwa Adamowiczów.

CORAZ WIĘCEJ UCZNIÓW

Zwiększająca się liczba dzieci objęta realizacją obowiązku szkolnego doprowadziła do konieczności utworzenia szkoły II stopnia.

Od roku szkolnego 1947/48 dzieci pobierały naukę w sześciu oddziałach. Zaistniała więc konieczność wynajęcia trzeciego lokalu. Mieścił się on w domu Państwa Wiatrów.

Z dniem 15 listopada 1947 r. kierownikiem szkoły została Kazimiera Majewska, nauczycielka tutejszej placówki, która zapisała w kronice szkolnej najstarsze wspomnienia:

„Zlokalizowanie szkoły w trzech różnych punktach wsi utrudniało prawidłowe funkcjonowanie placówki. W związku z tą sytuacją na jednym z zebrań powołano Komitet Budowy Szkoły.”

NOWA SZKOŁA

Zakupiono z gruntów gminy plac i rozpoczęto gromadzenie funduszy i materiałów pod budowę nowej szkoły. W tym okresie funkcję kierownika szkoły pełniła Pani Eugenia Tichoruk, a następnie Pani Chudzik.

Zagospodarowany plac oczekiwał na rozpoczęcie prac budowlanych do 1954 r., w którym dzięki zaangażowaniu komitetu rodzicielskiego, społeczeństwa wioski i ówczesnego kierownika szkoły Pana Jana Hałajki rozpoczęto budowę Domu Ludowego.

Prace związane z budową i wyposażeniem budynku trwały 2 lata i zostały w całości wykonane w czynie społecznym przez rodziców. Wszystkie pieniądze przeznaczone na budowę obiektu pochodziły ze składek mieszkańców oraz imprez organizowanych przez szkołę.

W sierpniu 1956 r. Dom Ludowy przekazany został szkole do użytku. Znalazły się w nim cztery klasy, a pozostałe nadal uczyły się w dwu wynajmowanych budynkach. Obok izb lekcyjnych w szkole znajdowało się pomieszczenie na bibliotekę oraz jednopokojowe mieszkanie dla nauczyciela.

PANI KAZIMIERA LISICKA

Od dnia 1 września 1957 r. funkcję kierownika szkoły w Białej powierzono Pani Kazimierze Lisickiej, która pełniła tę funkcję z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem.

Zwiększająca się liczba uczniów w latach 60-tych pogarsza nie najlepsze warunki lokalowe. Kierownik szkoły Pani Lisicka wspólnie z komitetem rodzicielskim i mieszkańcami wsi czyni by pobudować nowoczesną szkołę, która rozwiąże trudności lokalowe i zapewni właściwą pracę uczniom i nauczycielom. To właśnie ona najgłębiej związana jest z przeszłością szkoły. To właśnie ona wspólnie z rodzicami i uczniami tworzyła karty historii tej szkoły.

Pani Lisicka zapisała w kronice szkolnej:

„Praca była w dalszym ciągu ciężka i na lepsze się nie zmieniło. Te same ciasne, zimne oddalone od siebie klasy. Z zazdrością patrzymy na budującą się szkołę w Radzyniu. Myślę, że jeszcze parę lat i będziemy mieli swoją nową szkołę.”

WSPÓLNY WYSIŁEK

Spełniły się marzenia. Z końcem 1962 roku władze oświatowe podjęły decyzję o budowie szkoły podstawowej we wsi Biała, powiat radzyński. Już w marcu 1963 r. przygotowano plac pod budowę i rozpoczęło się gromadzenie materiałów budowlanych.

Zapiski w kronice szkolnej wyrażają wielką radość pani Lisickiej:

„Dzisiaj przeżyliśmy bardzo wielki dzień, jest mróz, śnieg, a tu na plac przed szkołę zajeżdżają samochody. Spychacze zaczynają zsuwać śnieg, mierzą plac. Będzie się budować piękna, nowa szkoła, podobno „Pomnik Tysiąclecia”.

W maju tegoż roku wykopano i zalano fundamenty. Pani Lisicka wspomina:

„Widziałam plany nowej szkoły, jest wspaniała. Czy my doczekamy tej szkoły? Jesteśmy wszyscy przejęci tą szkołą, jakoś wszystko inne odchodzi na drugi plan. Dzieci biegają na plac, pomagają układać cegły. My również po lekcjach chodzimyna plac budowy.”

Cały czerwiec dzieci pracowały po lekcjach w czynie społecznym przy sprzątaniu placu budowy.

Wrzesień 1963 r. pani Lisicka wspomina tymi słowami:

„A nowa szkoła rośnie, rośnie. Kiedy patrzę na tą wymarzoną moją szkołę, to mnie taka radość ogarnia, tak chciałabym, aby jak najprędzej była zbudowana, żeby już można była tam uczyć.”

W miesiącach jesienno zimowych przystąpiono do prac wykończeniowych, które potrwały do lipca 1964 r. Wykonawcą robót budowlanych było Radzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, kierownikiem budowy był technik Ryszard Mańko.

W lutym 1964 r. szkoła otrzymała dostawę ławek, krzeseł oraz pomoce naukowe. Następne dostawy sprzętu i pomocy naukowych przekazywano szkole regularnie co miesiąc, aż do czerwca.

W dniach 29-31 sierpnia 1964 r. przeprowadzono odbiór budynku pod względem technicznym i bezpieczeństwa oraz przekazano go gospodarzowi Pani Kazimierze Lisickiej pełniącej funkcję kierownika szkoły w Białej.

PIĘKNA NOWA SZKOŁA

Rok szkolny 1964/65 rozpoczęto w pięknej nowej szkole. W dniu 24 października 1964 r. odbyło się oficjalne przekazanie szkoły społeczeństwu i dzieciom wsi Biała, z udziałem przedstawicieli władz powiatowych i oświatowych w osobach: inspektor szkolny Eugeniusz Korolczuk i podinspektorzy B. Kliszczewski oraz P. Szczypka.

Od roku szkolnego 1966/67 szkoła nasza podobnie jak wiele innych szkół w kraju realizowała po raz pierwszy program 8-letniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1969/70 stanowisko kierownika szkoły powierzono Pani Zofii Suchodolskiej, która pod koniec lat osiemdziesiątych pełniła jednocześnie funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania Gminy Radzyń Podl.. Wówczas funkcję zastępcy dyrektora pełniła pani Leokadia Niewęgłowska, długoletni nauczyciel tejże szkoły.

Od roku szkolnego 1974/75 Szkoła Podstawowa w Białej należała do Zbiorczej Szkoły Gminnej imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim jako pełna 8-klasowa szkoła podstawowa.

PATRON I SZTANDAR

Dnia 4 czerwca 1975 r. dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Radzyniu Podl. dr Stanisław Jarmuż dokonał aktu nadania szkole imienia Romualda Traugutta.

Komitet rodzicielski przekazał sztandar na ręce uczniów w czerwcu 1976 r. w obecności władz partyjnych i oświatowych gminy oraz mieszkańców wioski.

Od roku 1975 zaczął funkcjonować w szkole oddział przedszkolny. W latach 1978-84 do szkoły w Białej uczęszczała młodzież z Żabikowa i Bedlna.

Pod koniec lat osiemdziesiątych zaszły zmiany społeczno-polityczne w naszym kraju, które wytyczyły nowe kierunki działalności wychowawczej szkoły. Do szkół powraca nauka religii. W naszej szkole początkowo nauczał religii w klasach IV – VIII ks. Konrad Niedzielski, a w młodszych katechetka Pani Elżbieta Wołek.

Z końcem 1990 r. do istniejącego obiektu szkolnego dołączono segment zawierający dwie sale o łącznej powierzchni 120 m2 z przeznaczeniem na prace techniczne i klasę przedszkolną.

HALA SPORTOWA

Pani Jolanta Odrzygóźdź – dyrektor szkoły mając na uwadze poprawę warunków i bazy szkoły czyniła starania o budowę sali gimnastycznej. Pierwsze swe kroki skierowała do Pana Jerzego Rębka Wójta Gminy Radzyń Podlaski oraz do Pana Janusza Golca – Przewodniczącego Rady Gminy. W dniu 29 października 1996 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białej, przewodniczącym został Pan Janusz Golec.

W mroźny zimowy poranek 31 grudnia 1997 r. przywieziono konstrukcję stalową hali, zakupioną ze środków własnych wsi Biała zebranych w ciągu roku od mieszkańców. 24 marca 1998 r. została przedstawiona koncepcja projektu budowy hali m. in. Wymiary – 18m x 36m. Ustalono również, że będzie prowadzony wykaz osób pracujących przy budowie sali gimnastycznej. 27 października 1998 r. odbył się przetarg na budowę, który wygrał Pan Franciszek Stadnicki. Zakładano budowę tego obiektu na 2 lata. Dzięki staraniom i dużemu zaangażowaniu Pana Wójta Jerzego Rębka i Rady Gminy już za rok, 2 grudnia 1999 r. nastąpiło uroczyste otwarcie.

Ks. prałat Henryk Hołoweńko w homilii powiedział: Warunki w tej sali nie muszą wstydzić się XXI wieku. Być może to właśnie tutaj wychowają się przyszli sportowcy.

NOWA EPOKA – NOWA SZKOŁA

Od 1 września 1999 r. po wprowadzeniu w życie reformy oświaty w dotychczasowym budynku szkoły musiały pomieścić się dwie placówki. Szkoła Podstawowa funkcjonowała na piętrze, a Gimnazjum na parterze. Warunki nauczania znacznie się pogorszyły – z roku na rok powiększała się liczba uczniów gimnazjum. Brakowało sal lekcyjnych.

Władze gminne starały się jak najszybciej rozwiązać ten problem. Podjęto działania zmierzając do budowy nowego obiektu szkoły podstawowej. Powstał piętrowy segment o powierzchni około 600m2 ulokowany między budynkiem gimnazjum, a halą sportową. Posiada on 7 sal lekcyjnych, w tym oddział przedszkolny, a także niezbędne zaplecze. Wzniesiono go w ciągu 11 miesięcy. Dotychczasowy budynek podstawówki został w całości przejęty przez gimnazjum.

5 września 2002 r. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego połączona z uroczystym otwarciem nowego budynku.

Od 1 września 2007 roku powstał Zespół Szkół w Białej, w skład którego weszła szkoła podstawowa i gimnazjum.

W roku 2014 oddano do użytku nowy budynek, w którym mieści się przedszkole dla 3 i 4-latków, oddział przedszkolny dla 5 i 6-latków. W nowoczesnej kuchni przygotowywane są obiady, które wydawane są uczniom ZS w Białej na przestronnej stołówce.

DOŻYNKI GMINNE

Wszystkie klasopracownie są urządzone bardzo estetycznie. Uczniowie doceniają stworzone im warunki, lubią swoją szkołę, chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach, przygotowywaniu imprez szkolnych.

Ładny wygląd szkoły został doceniony także przez środowisko lokalne. W niedzielę 12 września 2004 r. po raz pierwszy przy Szkole Podstawowej w Białej odbyły się gminne uroczystości dożynkowe. Dożynki rozpoczęła Msza Dziękczynna odprawiana przez proboszczów trzech radzyńskich parafii. Następnie miały miejsce: okolicznościowe przemówienia, prezentacja wieńców dożynkowych, rozstrzygnięcie konkursów dla rolników, część artystyczna oraz dyskoteka.

Kolejne dożynki miały miejsce 11 września 2005 r.

BYLIŚMY TU I TAM …

Uczniowie naszej szkoły poznają także inne piękne miejsca Polski i promują szkołę na zewnątrz.

Od lat organizujemy wycieczki jednodniowe do Warszawy, Lublina, Białowieży, Kazimierza Dolnego i Puław, Chodlika, Poleskiego Parku Narodowego, Siedlec, Białej Podlaskiej, Chełma, Zamościa.

Były również wyjazdy tygodniowe: Zakopane – Kraków – Wieliczka, Sudety – Praga, Zakopane – Słowacja, Mazury – Suwalszczyzna – Wilno, Żelazowa Wola – Szlak Piastowski, Kraków – Tatry – Pieniny – Słowacja.

W ramach Zielonej Szkoły uczniowie przebywali na wycieczkach: Słowacja – Kronpachy – Słowacki Raj oraz Koszalin – Kołobrzeg – Darłowo.

Uczniowie naszej szkoły lubią też biwakować w Okunince, Białce Parczewskiej, a także chętnie biorą udział w rajdach rowerowych, pieszych, wędrówkach po najbliższej okolicy.

W dniach 1 – 13 lipca 2000/01 r. gościliśmy w szkole 20-osobową grupę dzieci z Podolskiego Gródka na Ukrainie, przebywającą na koloniach w Radzyniu Podlaskim.


Drukuj