Ostatnio dodane:

Konkurs BRD

Regulamin

II Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

dla uczniów Zespołu Szkół - Gimnazjum w Białej

w roku szkolnym 2009/2010

„Bądź bezpieczny na drodze”1. Organizator konkursu.
Andrzej PROKOPIUK – nauczyciel Zespołu  Szkół  w Białej.
2. Cele konkursu:
• głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży gimnazjalnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego pojazdem .
• samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.
• doskonalenie techniki jazdy rowerem po torze przeszkód.
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
3. Uczestnicy konkursu.
Uczestnikami konkursu są uczniowie /zarówno dziewczęta jak i chłopcy/ klas I – III Zespołu Szkół – Gimnazjum w Białej.

4. Zgłoszenia.

Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatora Konkursu do dnia 10maja 2010 r.

5. Przebieg  konkursu .

Konkurs „Bądź bezpieczny na drodze” składał się będzie z dwóch etapów. Pierwszy etap /teoretyczny/, polegał będzie na rozwiązaniu, składającego się z 30 pytań, wielostopniowego testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Drugi etap /sprawnościowy/ , to pokonanie rowerowego toru przeszkód.
Do etapu drugiego zakwalifikowanych zostanie 10 uczniów, którzy uzyskają najwięcej punktów w części pisemnej. W przypadku jednakowej ilości punktów wśród najlepszej dziesiątki, przewiduje się dogrywkę.
Etap sprawnościowy wygra ten zawodnik, który zdobędzie 12 punktów konkursowych, tzn. przejedzie tor przeszkód w najkrótszym czasie i uzyska najmniej punktów karnych. Rozdział punktów w tym etapie w zależności do zajętego miejsca będzie następujący:12,10,8, 7,6,5,4,3,2,1 pkt.
Zwycięzcą całego konkursu zostanie ten zawodnik, który uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu dorobku z obu części. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez zawodników o zwycięstwie lub zajęciu wyższego miejsca decydowała będzie dogrywka. W dogrywce zawodnicy będą rozpoznawali znaki drogowe, przegra ten , który pierwszy popełni błąd.

6. Terminy konkursu.

I etap /teoretyczny/ - odbędzie się w dniu 18  maja 2010 r. o godz. 1055 w sali Nr 11
II etap /sprawnościowy/ - odbędzie się 25 maja 2010 r. na placu szkolnym o godz. 1100

7. Zakres i literatura do konkursu.
Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania wychowania komunikacyjnego w zakresie rozszerzonym dla gimnazjum. Literaturę stanowią : Kodeks Drogowy, podręczniki i zeszyty ćwiczeń do techniki i wychowania komunikacyjnego, czasopisma tematyczne oraz portale internetowe publikujące zagadnienia związane z BRD.
8. Nagrody i wyróżnienia.
Nagrody rzeczowe otrzyma 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników, natomiast wyróżnienia w postaci dyplomów otrzymają wszyscy zawodnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu sprawnościowego.
9. Informacje końcowe.
• Regulamin Konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej Zespołu Szkół w        Białej www.zsbiala.org
• Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny,
• Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w  Dniu Zakończenia Roku Szkolnego 2009/2010
• Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

-   organizator konkursu Andrzej PROKOPIUK.
Regulamin opracował:

Andrzej  PROKPOIUK

Drukuj PDF

Powrót do góry

Stopka

Zsbiala.org | Strona administrowana przez Grzegorza Karpińskiego

Publikowanie zamieszczonych materiałów bez podania źródła zabronione.

Zespół Szkół w Białej | Biała 30 | 21-300 Radzyń Podlaski

Tel/fax 83 352 83 29

Copyright © 2021

Template by Joomla 2.5 Templates & Zespół Szkół w Białej.