Ostatnio dodane:

Oferta edukacyjna szkoły

„Człowiek może się w pełni rozwijać,

gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam”.

Robert Baden PowellSzkola Podstawowa w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski. W skład zespołu szkół wchodzi: oddziały przedszkolne 3-4 oraz 5-6latków przy szkole podstawowej oraz klasy I-VIII.
Głównym celem naszej działalności jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży uczącej się w naszej szkole. Obwód placówki stanowi rozległy obszar gminy, obejmujący pięć różnych środowisk wiejskich. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie byli kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemu z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie wyzwań.


OFERTA EDUKACYJNA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ

Jeżeli pragną Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, w miłej, serdecznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
to jesteśmy szkołą, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

OFERUJEMY:

•    zorganizowany dowóz uczniów do szkoły  i  odwóz  do domów,
•    jednozmianową naukę od godziny 8.00 we wszystkich klasach,
•    zajęcia edukacyjne w mało licznych klasach,
•    jasne, dobrze wyposażone sale lekcyjne,
•    dobrze wyposażoną halę sportową,
•    kompleks boisk wielofunkcyjnych,
•    trzy nowoczesne pracownie komputerowe,
•    bezpieczny dostęp do Internetu,
•    dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu,
•    naukę języka angielskiego już od klasy 0 i możliwość nauki dwóch języków obcych( j. angielskiego, j. niemieckiego)w klasach VII-VIII,
•    opiekę pedagoga szkolnego,
•    otwartość na potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych,
•    specjalistyczną opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze),
•    zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży ( koła przedmiotowe: języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, historyczne, geograficzne, biologiczne, muzyczne, plastyczne, Szkolne Koło PCK, Klub Wolontariatu „ Promyk”),
•    zajęcia rekreacyjne i sportowe ( Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne),
•    udział uczniów w licznych konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, rejonowych, ogólnopolskich, zawodach sportowych, marszach na orientację i rajdach turystycznych, biwakach,
•    ciekawe wycieczki, wyjścia na spektakle i do kina, wyjazdy do teatru, koncerty muzyczne,
•    pomoc uczniom poprzez organizowanie akcji , np.: „ Owoce w szkole”; „Szklanka mleka”  - w szkole podstawowej;

•    codzienne obiady na stołówce szkolnej
•    organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących uczniów, np.: „ Wyprawka dla Żaka”; „ I Ty możesz zostać św. Mikołajem”; „Paczka od Zajączka”,
•    realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, np.: „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenie Drogą do Wiedzy”, „ Radosna Szkoła” – w szkole podstawowej,
•    organizację różnorodnych imprez szkolnych i środowiskowych, m. in. : Ślubowanie klasy I , Jasełka,  zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i inne,
•    wyjazdy na basen.

Szkoła w obiektywie:Tradycją szkoły jest organizowanie dla uczniów kilkudniowych wycieczek po Polsce, a czasem za granicę. Ponadto już od 10 lat w naszej szkole odbywa się piknik „Rośniemy razem” , którego celem jest integracja uczniów naszego zespołu z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy i powiatu radzyńskiego.


Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, od kilku lat szkoła posiada  monitoring wizyjny zainstalowany na korytarzach i na zewnątrz obiektu.

Drukuj PDF

Powrót do góry

Stopka

Zsbiala.org | Strona administrowana przez Grzegorza Karpińskiego

Publikowanie zamieszczonych materiałów bez podania źródła zabronione.

Zespół Szkół w Białej | Biała 30 | 21-300 Radzyń Podlaski

Tel/fax 83 352 83 29

Copyright © 2021

Template by Joomla 2.5 Templates & Zespół Szkół w Białej.